سوالات متداول

آیا کرم ترمیم‌کننده اربیانا رنگ مناطقی که سوخته و گوشت آورده را تغییر می‌دهند؟

خیر، رنگ آن ناحیه به اول برنمی‌گردد و کرم ترمیم کننده اربیانا این عملکرد را ندارد. افرادی که در مراحل اولیه هستند و می‌خواهند قبل از هر اقدامی از کرم استفاده کنند بله لک‌ها و یا زخم‌ها را این کرم از بین می‌برد.

بازگشت به لیست