سوالات متداول

برای رفع ترک و خشکی‌های شدید کف پا راهکار اربیانا چیست؟

توصیه ما به شما این است که از کرم ترمیم کننده استفاده کنید. ولی اگر ترک‌ها به گونه ای است که باعث التهاب شده می‌توانید ترمیم‌کننده را با جوانساز ترکیب کنید برای هفته‌های اول و بعد از آن وقتی که حالت التهاب و سوزش از بین رفت، از کرم ترمیم کننده استفاده کنید. همچنین اگر پوست کف پای تان خیلی خشک است حتماً از صابون ختمی هنگام شستشوی کف پا استفاده کنید.

بازگشت به لیست