سوالات متداول

برای مبتلا به زخم بستر کدام یک از صابون‌های اربیانا باید استفاده شود؟

اگر زخم بستر عفونی است یا به تازگی متوجه شده و اطرافش ملتهب است حتماً از صابون ختمی اربیانا استفاده کنید.

بازگشت به لیست