سوالات متداول

توصیه اربیانا برای پوست‌های مختلط چیست؟

افرادی که در ناحیه پیشانی خشک و آثاری از چروک دارند و در منطقه اطراف بینی بر روی گونه ها چرب و جوشدار هستند، پوست مختلط دارند.
برای پوست‌های مختلط ترجیح ما بر آن است که صورتشان را یک مرتبه در روز با صابون نارگیل شستشو دهند و در طول روز از کرم ترمیم کننده استفاده کنند و شب‌ها ضد چروک و روشن کننده را مخلوط کنند و همزمان روی نواحی مختلف صورتشان استفاده کنند فقط باید در سطح کم از این کرم‌ها استفاده شود و در سطح زیاد استفاده نکنید.

بازگشت به لیست