سوالات متداول

راه‌حل اربیانا برای آبله مرغان چیست؟

آبله مرغان باید روندش طی شود و قرار نیست کرم‌ها این فرآیند و روند را کنترل کنند و مانع از بروز این بیماری شود.
آبله مرغان روند ویروسی دارد اما بعد از اینکه جای آبله‌ها خشک شد و شما از روند اصلی بیماری فاصله گرفتید صرفا برای اینکه تسریع صورت بگیرد در رفع سریعتر جای نواحی مبتلا به آبله، می‌توانید از کرم ترمیم کننده، جوانساز و صابون ختمی استفاده کنید.
شیوه استفاده و ترتیب آنها به این صورت است که اول عکس ارسال شود. چون قرار بر این است که ما به شما بگوییم که چطور از کرم ها استفاده کنید.
به هر حال نکته مهم اینجاست که در طول دوره بیماری از این کرم ها استفاده نشود.

بازگشت به لیست