سوالات متداول

کرم ترمیم‌کننده اربیانا در رفع چه نوع سوختگی‌هایی موثر است؟

یکی از کاربردهای کرم ترمیم‌کننده در رفع سوختگی‌های است. در رفع لک‌های ناشی از آفتاب سوختگی، پریدن روغن در حین آشپزی، سوختگی با بخار یا آب جوش
به شرط اینکه شما این کرم را در اختیار داشته باشید و سریعا آن منطقه را پوشش دهید.

بازگشت به لیست